VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TP. HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF DRUG QUALITY CONTROL  HO CHI MINH CITY

Địa chỉ : 200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 368 518 – (028) 38 367 453 – Fax: 028-38.367.900

Email: info@idqc-hcm.gov.vn – Website : www.idqc-hcm.gov.vn

 

      Chức năng, nhiệm vụ: Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm và các đối tượng khác ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; làm trọng tài khi có tranh chấp, khiếu nại về chất lượng thuốc trên địa bàn phụ trách; Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, đào tạo cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm; Đánh giá tương đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc; Tổ chức Chương trình Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm; Thực hiện các dịch vụ Đào tạo, Hướng dẫn kỹ thuật; Kiểm nghiệm; Thiết lập và phân phối các loại chất đối chiếu hóa học, sinh học và dược liệu, các loại dung dịch chuẩn độ ở cấp chuẩn phòng thí nghiệm; Hiệu chuẩn thiết bị phân tích kiểm nghiệm; Thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc.

     


    Năng lực:

  • Viện có nhiều cán bộ chuyên ngành Dược, Hóa, Sinh Công nghệ sinh học đã được đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.
  • Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) từ năm 2002, được đánh giá công nhận của Bộ Y tế.
  • Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 từ năm 2002, được đánh giá công nhận của Văn phòng công nhận (BoA) .
  • Các phòng thí nghiệm của Viện thuộc Hệ thống phòng thí nghiệm tham chiếu (Prequalification Lab.) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ năm 2017.
  • Trang thiết bị phân tích: HPLC (detector UV-Vis, diod array, huỳnh quang, điện hóa, khúc xạ vi sai); GC (detector FID, ECD); FTIR; AAS; CE; LC/MS- MS, DSC; TGA/DSC; GC/MS; LC/MS-IT-TOF; NMR...