VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TP. HỒ CHÍ MINH

INSTITUTE OF DRUG QUALITY CONTROL  HO CHI MINH CITY

Địa chỉ : 200 Cô Bắc, P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 368 518 – (028) 38 367 453 – Fax: 028-38.367.900

Email: info@idqc-hcm.gov.vn – Website : www.idqc-hcm.gov.vn

 


    Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là một trong các công cụ quan trọng đối với các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm - PTN). Đồng thời giúp các Phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm...
Dòng thông tin